86 E Main St, Franklin, NC, 28734  |  (828)524-7472  | tartans@scottishtartans.org |  Open Mon-Sat 10am-5pm